Mieszanki kukurydzy. To musisz wiedzieć!
Zastanawiasz się, jak osiągnąć stabilny plon ziarna lub kiszonki? Postaw na mieszankę odmian! Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego dzięki mieszance możesz być spokojny o swoją uprawę.

Zmieniające się warunki pogodowe, dążenie do uzyskania wyższego, stabilnego plonowania, czy chociażby uproszczenia agrotechniki upraw, są siłą napędową postępu hodowlanego, zmuszającą do tworzenia wciąż nowych, jeszcze bardziej zaawansowanych odmian i rozwiązań. Jednym z najnowszych jest mieszanina dwóch specjalnie dobranych pod kątem właściwości i wzajemnego oddziaływania na siebie odmian, zamkniętych w jednym worku i wysiewanych razem na tym samym polu. Ta skomponowana w przemyślany sposób mieszanka odmianowa wnosi szereg korzyści:
 

1. Pewność uzyskania stabilnego plonowania

Dzięki mieszance odmian jesteśmy w stanie zmniejszyć potencjalne straty plonu w okresach o największym znaczeniu plonotwórczym. Wysiew odmian o podobnym (tym samym, nieco szybszym lub późniejszym – około 2 dni) terminie kwitnienia i pylenia powoduje rozciągnięcie tego procesu w czasie, podnosząc tym samym szansę na prawidłowe zapylenie kolb. Zróżnicowana siła i długość tych faz gwarantują zwiększenie ilości pyłku, a co za tym idzie – podniesienie poziomu pylenia.
 

2. Lepsze przystosowanie do stanowiska

Dobrze dobrana mieszanka kukurydzy jest mniej wymagająca pod względem stanowiska. Wysianie mieszanki składającej się z dwóch odmian umożliwi nam uzyskanie wyższego plonu, zwłaszcza na stanowiskach mozaikowych. 
 

3. Odporność na choroby

Wysiewając mieszanki kukurydzy możemy podnieść odporność plantacji na choroby. Znajdujące się w mieszance odmiany, które mają wyższą odporność na choroby, wpłyną na minimalizację ilości mykotoksyn w plonie. Brak mykotoksyn wpłynie na uzyskanie korzystniejszej ceny ziarna podczas sprzedaży (brak potrąceń). W przypadku plantacji zbieranych na paszę w postaci kiszonki, zapewni bezpieczeństwo podczas skarmiania, niwelując ryzyko schorzeń u zwierząt hodowlanych, co mogło by np. obniżyć produkcję mleka, poprzez problemy ze zdrowiem oraz rozrodem.   
 

4. Bardziej energetyczna i wysoko strawna kiszonka

Połączenie odmian o wysokim plonie ziarna i wysokiej strawności włókna pozwoli na efektywne wykorzystanie kukurydzy jako paszy w hodowli krów mlecznych, zapewniając wyższą produkcję mleka przy tych samych nakładach pracy. 
 

5. Wielokierunkowość użytkowania

Wysiew większej ilości odmian na jednym polu pozwala nam na użytkowanie plantacji zarówno na kiszonkę, ziarno, jak i biogaz. W sytuacji, gdy zakładamy plantację, bez sprecyzowanego jej ostatecznego przeznaczenia, wysiew mieszanki będzie dobrym rozwiązaniem.
 

6. Wyższa odporność na niekorzystne warunki pogodowe

Synergia cech profesjonalnie dobranych nasion w mieszankach kukurydzianych pozwoli na skuteczniejszą ochronę przed suszą lub innymi nagłymi zjawiskami atmosferycznymi. Mocna łodyga jednej z odmian zapewni stabilność całej plantacji w warunkach sprzyjających wyleganiu, a dobrze rozbudowany system korzeniowy drugiej, będzie gwarantem plonu w warunkach okresowego niedoboru wody.
 
Ze względu na znaczne różnice w wysokości, pokroju i wczesności rożnych odmian kukurydzy, warunkiem powodzenia jest oczywiście dobór najbardziej odpowiednich odmian do mieszanki.  Dlatego najbezpieczniej skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań. Obecnie wiodącą na rynku mieszanką kukurydzy jest Gryfin, renomowanej hodowli Pioneer. Jest to blend dwóch starannie dobranych odmian, które można użytkować zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę. O tej mieszance pisaliśmy więcej TUTAJ.